Friday, March 30, 2007

Mujahid muda

Bismillahirrahmanirrahim


Tika kau lemah,
ALLAH ada untuk kau luah rasa,

Tika kau goyah,
kau harus kuat,
kerana kau pembawa agama.

Tika kau terluka,
kau harus tabah,
kerana kau mujahid muda.

ALLAHUAKBAR!

No comments: