Sunday, July 29, 2007

Bahtera Zikrullah

Bhg 4: Bahtera penyelamat bagi da'i

Bahtera Zikrullah
Bahtera ini dapat menyelamatkan seseorang dari tenggelam dan hanyut dalam arus ragu2, was-was, bimbang, perasaan tidak tenteram dan beberapa penyakit jiwa yang lain. Zikrullah menimblkan kesan yang baik dalam hati. Ia memberikan rasa damai, tenteram, yakin dan gembira dalam jiwa seseorang.

"Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan; dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu)". (Al-Baqarah:152)

"Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpunkan Dia pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Taha:124)

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia. (Ar-rad:28)

"Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya (hidayah petunjuk) dari Tuhannya, (sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan)? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. mereka yang demikian keadaannya, adalah dalam kesesatan yang nyata." (Az-Zumar:22)

Zikrullah atau ingat kepada Allah menampilkan keberanian, kecekalan dan semangat ingin mara berjuang kerana ketika itu orang mu’min akan merasakan bahawa Allah ada bersama-samanya. Perasaan ini lumrahnya akan menerbitkan daya juang dan tekad yang hebat untuk menghadapi segala cabaran, meredah segala rintangan dengan jiwa yang tabah, percaya kepada diri dan bersikap tenang.
Adalah suatu hakikat bahawa setiap orang digandingi oleh syaitan2. Syaitan ini akan menyelinapkan ke dalam jiwa seseorang rasa takut dan gentar. Ia menyebarkan berbagai macam prasangka dan was-was. Namun seorang mu’min mempunyai sikap yang baik dan mantap; seperti yang dijelaskan Allah swt:

"Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada mereka:
"Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya".
Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata: "Cukuplah Allah untuk (menolong) kami, dan ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadanya segala urusan kami)". Setelah (pergi mengejar musuh), mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah, mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. dan ingatlah), Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya (pembawa berita) yang demikian itu ialah syaitan yang (bertujuan) menakut-nakutkan (kamu terhadap) pengikut-pengikutnya (kaum kafir musyrik). oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu (jangan cuaikan perintahKu), jika betul kamu orang-orang yang beriman." (Ali-Imran:173-175)

No comments: