Sunday, March 30, 2008

Wahai anakku.. Bertakwalah kepada Allah!!------------------------------------------------


Wahai Anakku.......
Bertaqwalah Kepada Allah


Wahai anakku.…..
Sesungguhnya Rabmu mengetahui apa yang kamu betikkan dalam hatimu, dan Dia mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu, dan Dia melihat terhadap segala amalanmu.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai anakku, dan berhati-hatilah kamu terhadap pengawasan-Nya pada saat kamu dalam keadaan yang tidak diridhai oleh-Nya.

Hati-hatilah kamu dari kemurkaan Rabbmu, yang mana Dialah yang telah menciptakanmu dan memberikan rizki kepadamu serta yang telah mengaruniai kamu akal yang dapat kamu gunakan di dalam kehidupanmu.

Bagaimana perasaanmu ketika bapakmu melihat dirimu dalam keadaan melanggar perintahnya? Apakah kamu tidak khawatir nantinya bapakmu akan menghukummu?

Maka jadikanlah perasaanmu sama seperti itu [bahkan lebih] kepada Allah, karena Dia dapat melihat dirimu disetiap kesempatan yang kamu tidak dapat melihat Dia! Maka janganlah kamu anggap enteng pada perkara apapun juga yang kamu telah dilarang darinya!

Diambil dari Kitab:"Washaya al-Aba' Lil Abna",
penulis: Syaikh Ahmad Syakir,
edisi bahasa Indonesia:"Duhai anakku..Dengarlah nasehatku!",
Penerbit : Al-Haura.
untuk artikel penuh, klik
http://aguskribo.multiply.com/reviews/item/3

No comments: