Friday, December 01, 2006

Walirabbika fasybir!

Walirabbika fasybir !
Kerana Tuhanmu, hendaklah engkau sabar!

Lakukanlah tugas dan kewajipan ini dengan segala kesabaran dan ketahanan.


Sabar menerima musibah yang menimpa, ujian dan percubaan yang datang silih berganti.

Sabar menahan dan mengendalikan diri, menunggu pohon yang engkau tanam itu berpucuk dan berbuah.

Tidak putus asa dan hilang harapan atau kecewa melihat hasil yang ada kerana tidak seimbang dengan kegiatan dan pengorbanan yang diberikan.

Hanya Ummat yang sabar yang akan mendapat kejayaan sejati dan kemenangan hakiki.

Hanya Ummat yang sabar yang akan sampai kepada tujuan..

-Hassan al-Banna-

No comments: